User Settings

  • Pozadina
  • Brzina nestajanja teksta
  • Glazba
  • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Molitva - Nedjelja, 19. ožujka

Božja prisutnost

Da bih ušao u nečiju prisutnost potrebno je da mu u iskrenosti priđem onakav kakav jesam.
U ovom trenutku, Bog je ovdje i očekuje me.
Bog mi uvijek prvi prilazi, želi me upoznati više od mog najboljeg prijatelja.
Zaustavit ću se na tren i pozdraviti Boga koji me ljubi.

Sloboda

Gospodine Bože, zahvaljujem ti na daru slobode.
Pomozi mi da taj dar koristim odgovorno. Slobodan sam birati.
Pomozi mi da izaberem da mogu nasljedovati tebe,
da živim kršćanskim životom brinući se za druge.
Pomozi mi da se sjetim onih koji su nesretni, potlačeni;
onih u zatvoru, onih koji nisu slobodni javno izražavati svoju vjeru.
Vodi me da uvijek i u svemu tražim tvoju volju, u svemu što se događa u mome životu.

Svjesnost

U čemu u svom životu trenutačno pronalazim nadu, ohrabrenje i rast?
Vraćajući se u mislima nekoliko mjeseci unatrag,
jesam li sposoban uočiti koje su to moje aktivnosti urodile bogatim plodom?
Ako sam uočio takva područja,
odlučit ću da im i u budućnosti osiguram prostor i vrijeme.

Riječ Gospodnja

Iv 9,1-41

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: ''Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?'' Odgovori Isus: ''Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla. Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.'' To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: ''Idi, operi se u kupalištu Siloamu!'' - što znači ''Poslanik.'' Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: ''Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?'' Jedni su govorili: ''On je.'' Drugi opet: ''Nije, nego mu je sličan.'' On je sam tvrdio: ''Da, ja sam!'' Nato ga upitaše: ''Kako su ti se otvorile oči?'' On odgovori: ''Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: 'Idi u Siloam i operi se.' Odoh dakle, oprah se i progledah.'' Rekoše mu: ''Gdje je on?'' Odgovori: ''Ne znam.'' Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: ''Stavio mi kal na oči i ja se oprah - i evo vidim.'' Nato neki između farizeja rekoše: ''Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.'' Drugi su pak govorili: ''A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?'' I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: ''A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!'' On odgovori: ''Prorok je!'' Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: ''Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?'' Njegovi roditelji odvrate: ''Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!'' Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: ''Punoljetan je, njega pitajte!'' Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: ''Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!'' Nato im on odgovori: ''Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.'' Rekoše mu opet: ''Što ti učini? Kako ti otvori oči?'' Odgovori im: ''Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?'' Nato ga oni izgrdiše i rekoše: ''Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.'' Odgovori im čovjek: ''Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa.'' Odgovore mu: ''Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?'' i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: ''Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?'' On odgovori: ''A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?'' Reče mu Isus: ''Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!'' A on reče: ''Vjerujem, Gospodine!'' I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: ''Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!'' Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: ''Zar smo i mi slijepi?'' Isus im odgovori: ''Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: 'Vidimo' pa grijeh vaš ostaje.''

Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

Active
Default
  • Slijepac ne dobiva samo vid, nego i hrabrost priznati ono što je Isus učinio za njega. Kad su farizeji raspravljali s njim o tome kako je Isus grešnik koji krši zakon iscjeljujući subotom on je neustrašivo odgovorio: "On je prorok". Na kraju, kada je istjeran iz Hrama i kada ga Isus krene tražiti čujemo ga kako govori: "Gospodine, vjerujem." Sada vidi i očima vjere.
  • Razmišljam li ikada na koji način sam ja slijep? ''Gospodine, da progledam, da vidim.'' Kolika je bila ''cijena'' vjere za mene? Jesam li ikada bio ''otjeran'' zbog onoga u što vjerujem?

Razgovor

Isuse, za svoga si boravka na zemlji uvijek s radošću primao malu djecu.
Pouči me da imam djetinje povjerenje u tebe.
Da živim sa sviješću da me ti nikada nećeš napustiti.

Zaključak

Zahvaljujem ti, Gospodine, za svaki poticaj koji si mi darovao dok sam molio nad tekstom sv. Pisma.
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova.

Amen

Ako ti se ova svakodnevna molitva svidjela bit će nam drago čuti tvoje mišljenje i dojam. Slobodno nam pošalji i svoje prijedloge ili savjete kako bismo mogli poboljšati Prostor Duha. Unaprijed hvala!

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti