User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 12,32-48

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima:
''Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo. Prodajte što god imate i dajte za milostinju! Načinite sebi kese koje ne stare, blago nepropadljivo na nebesima, kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače. Doista, gdje vam je blago, ondje će vam i srce biti.
''Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene, a vi slični ljudima što čekaju gospodara kad se vraća sa svadbe da mu odmah otvore čim stigne i pokuca. Blago onim slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne! Zaista, kažem vam, pripasat će se, posaditi ih za stol pa će pristupiti i posluživati ih. Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži i nađe ih tako, blago njima!
A ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi.''
Nato će Petar: ''Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?'' Reče Gospodin: ''Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim.
No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj' pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan koji mu se ne nada i u čas koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima.
I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.''

Lk 12,32-48
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Budite spremni, budite pripravni: za što? Što ako bi Sin Božji stigao u tvoj život u ovo vrijeme? Kako bi te pronašao? Ne zaboravi da nas Isus prihvaća onakvima kakvi jesmo. Nije došao suditi, niti osuđivati.
  • Kako misliš da biste se mogao bolje pripremiti za susret s Gospodinom? Zatraži njegovo vodstvo o tome. Primijeti osjećaj njegove milosti i suosjećanja koji eventualno doživljavaš.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Be ready, be prepared; for what? What if the Son of God was to arrive into your life at this time? How would he find you? Remember Jesus accepts us as we are. He did not come to judge or condemn. 
  • How do you feel you might be better prepared for an encounter with the Lord? Ask his guidance on this and notice any sense of his mercy and compassion you experience.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti