• Poziv

  Primijeti oko sebe različite zvukove i njihove izvore

  Kada započinješ s vremenom molitvenog promišljanja dobro je, na početku, uzeti si nekoliko trenutaka kako bi postao/la smireniji/a, šutljiviji/a, pozorniji/a. Različiti su načini da se ovo postigne i možda već znaš što tebi najviše odgovara. S početkom današnje molitve usmjeri pozornost na zvukove koje možeš čuti oko sebe. Možda se nalaziš na vrlo tihom mjestu. Ipak, sigurno postoji nešto što možeš čuti. Ili je možda oko tebe mnogo buke, vika svakodnevnog života. Bez obzira kakvo je tvoje okruženje u ovom trenutku primijeti različite zvukove kao i njihove izvore.

 • Vježba smirivanja

  Usmjeri svoju pozornost na ono što možeš čuti, a da je blizu tebe

  Sada usmjeri svoju pažnju prema svojoj nutrini i koncentriraj se na zvuk koji je bliže tebi. Ostale zvukove pusti - i dalje će biti prisutni u pozadini. No usmjeri svoju pozornost na ono što možeš čuti, a da je blizu tebe, u prostoriji u kojoj se nalaziš ili zvuk(ove) koji dolazi od onoga što je ili tko je tebi najbliže. Usmjeri svoju pozornost, na trenutak, upravo na ove, tebi neposrednije, zvukove.

  Sada pusti ove zvukove, jedan po jedan, da iščeznu u pozadini dok usmjeravaš pozornost prema svojoj nutrini. Nađi neko mirno mjesto unutar sebe i kroz minutu ili dvije jednostavno odmori na tom mjestu, u toj tišini u središtu svog bića.

  Poslušaj Božju Riječ izgovorenu u to mirno mjesto dok slušaš izvještaj koji nam daje Knjiga Postanka o Božjem pozivu upućenom Abrahamu.

 • Riječ

  Postanak 12,1-7

  Jahve reče Abramu: "Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati. Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati, i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati."

  Abram se zaputi kako mu je Gospod rekao. S njime krenu i Lot. Abramu je bilo sedamdeset i pet godina kad je otišao iz Harana. Abram uze sa sobom svoju ženu Saraju, svoga bratića Lota, svu imovinu što su je namakli i svu čeljad koju su stekli u Haranu te svi pođu u zemlju kanaansku. Kad su stigli u Kanaan, Abram prođe zemljom do mjesta Šekema - do hrasta More. Kanaanci su onda bili u zemlji. Gospod se javi Abramu pa mu reče: "Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju." Abram tu podigne žrtvenik Gospodu koji mu se objavio.

 • Promisli

  Gdje i kako je započelo tvoje putovanje vjere?

  Abram, koji je kasnije dobio od Boga ime Abraham, je prvo ime koje Matej u svome evanđelju spominje na listi Isusovih predaka. Odlomak kojega si upravo čuo/la je poziv koji ga potiče da krene prema Obećanoj zemlji. Odazivajući se na ovaj poziv Abraham je postao ono što u katoličkoj liturgiji zovemo "našim praocem u vjeri". Gdje i kako je započelo tvoje putovanje vjere?

  Abram kreće jer mu Bog daje obećanje. "Velik ću narod od tebe učiniti." Stavlja svoje povjerenje u Boga i u činjenicu da će mu Bog ostati vjeran. Kada bi ti bio/la izazvan/a da objasniš svoju vjeru, da razloziš zašto jesi, i ostaješ, kršćaninom/kršćankom koji bi odgovor dao/la? Jesi li svjestan/na nečega što je Bog obećao tebi u tvome životu?

  Božje obećanje nije upućeno samo Abrahamu. On odlazi na put sa svojom ženom, svojim nećakom, većinom rodbine, svojim kućanstvom. Obećanje je prošireno u budućnost: "Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju." Tko su ljudi koji te prate na tvome putu vjere, koji te podržavaju i traže od tebe da im pomogneš u nastojanju da budu Kristovi učenici?

 • Razgovor s Gospodinom

  Zahvaliti Bogu za neke od dobrih stvari koje je učinio u tvome životu

  Kasnije u svome evanđelju Matej će pričati kako Isus zove Boga kojega poznaje kao Abba, da je on "Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev". Ovdje se Abraham spominje zajedno sa svojim sinom i unukom, s prva tri pretka u Isusovom obiteljskom stablu koje donosi Matej. Posredstvom ovih generacija ostvaruju se Božja obećanja. Međutim Izak se ne rađa sve dok Abraham i njegova žena nisu već jako stari, a sam gotovo postaje ljudskom žrtvom. Jakov ostvaruje obećanje na prevaru oduzimajući bratsko prvenstvo Ezavu. Božja su obećanja, izgleda, često ostvarena na neočekivane načine, ponekad u situacijama kad ljudi izgube baš svaku nadu. Možeš li ti vidjeti te neobične poveznice kada je Bog na sličan način djelovao u tvome životu?

  Na kraju ovoga odlomka Abraham, koji je došao do Obećane zemlje, gradi oltar kako bi zahvalio Bogu za sve što je Bog učinio za njega. Možda bi želio/la završiti današnju molitvu uzimajući si par minuta da zahvališ Bogu za neke od dobrih stvari koje je učinio u tvome životu i za obećanja koja je ispunio u tvom životu.

Početna