User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Mt 5,17-19

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: "Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego dopuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom."

Mt 5,17-19
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Čini se da ovdje Isus podupire židovski zakon, no prvi kršćani, poput sv. Pavla, osjećali su se slobodnima i prekinuli su sa židovskim učenjem. Što meni ovdje Bog govori?
  • Isus je bio vrlo svjestan duhovne štete koju možemo nanijeti drugima, osobito mladima, lošim primjerom ili lošim savjetom. Razmislim li prije nego što progovorim o duhovnim stvarima?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jedno od glavnih pitanja s kojim se evanđelje trebalo suočiti jest odnos između Staroga zavjeta i novosti koje je donio Isus. Ovdje Isus inzistira na kontinuitetu između zakona i sebe. Potvrđujući činjenicu da on usavršuje zakon tvrdi da ima posebne moći, božanske moći. To je stvarna razlika: Isus jest Bog.
  • Savršenstvo koje Isus donosi zakonu jest u duhu, a ne u promatranju pojedinačnih odredbi. Ljubav ispunja zakon čime ljubav postaje najveća zapovijed. U duhu slobode i ljubavi postajemo slobodna djeca Božja.
  • Pitat ću se koji je moj način ispunjavanja zakona i poučavanja drugih. Molit ću Oca da mi oprosti trenutke neispunjavanja zakona - kada nisam volio. Molit ću ga da mi dade svoga Duha ljubavi - ljubavi koja sve prihvaća, sve podnosi, sve ispričava, uvijek se nada.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Koju ulogu imaju zakon i proroci u Novom savezu kojega je utemeljio Isus? Matej je shvatio da je u ranoj Crkvi ovo bilo kritično pitanje za obraćenike iz židovstva. To je i za nas danas važno.
  • Isus radije govori o "ispunjenju" nego li o "odbacivanju" zakona i proroka. Kako u ovom kontekstu razumijevaš riječ "ispuniti" (ispunjenje)?
  • Ovo pitanje može potaknuti druga pitanja poput: koliko dobro poznajem Stari zavjet? Primjećujem li koliko se često riječi iz Starog zavjeta javljaju u Novome zavjetu? Kakav je njihov odjek u mome životu? Koja je moja pozicija u raspravi o "slovu" i "duhu" Svetoga pisma?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus podvlači trajnu važnost poučavanja zakona i proroka. Kada god je kritičan prema određenim vidovima toga nauka Isus redovito tvrdi da ''nadopunjuje'' zakon, a ne da ga dokida.
  • Kršćani nastavljaju poštovati Stari zavjet kao izvor objave. Prihvaćamo židovsku ostavštinu. Na poseban način psalme molimo svaki dan.
  • Jesu li mi psalmi poznati? Cijenim li kako me takva molitva danas dovodi u sklad sa židovskom braćom i sestrama?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Gospodine, kritizirao si sitne odredbe koje su nadodane Božjem zakonu. Sažeo si zakon i proroke u ljubav prema Bogu i bližnjemu.
  • Nisi okrenuo leđa prošlosti, nego si produbio naš osjećaj gdje smo pred Bogom: nismo skrupulozni čuvari zakona, nego smo tvoja ljubljena djeca.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ovo je pohvala učitelju. Svatko tko rječju ili primjerom naučava Božju dobrotu i istinu ima udjela u Isusovu naučavanju.
  • Razumom učimo od Boga razmišljanjem, čitanjem, raznim poukama i u zajednici vjernika, o Bogu srca učimo u molitvi.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus potvrđuje povijesne riječi proroka. Riječ Božja ostaje zauvijek i spasenje je svima koji slušaju proročka upozorenja.
  • Isus ispunja zakon i proroke živeći kao što Bog želi. On kruni zakon stavljajući ljubav iznad svega. Možemo zaboraviti zakon, ali nikada ne smijemo zaboraviti ljubav jer je Bog ljubav i želi da ljubav vlada u ljudskome životu.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Zapovijedi o kojima Isus govori dane su Mojsiju na brdu Sinaj. Vrijedile su dok je Isus govorio - i to 1400 godina poslije Mojsija. Vrijede i danas. Ako ih se budemo pridržavali osjetit ćemo nešto od Kraljevstva nebeskoga ovdje na zemlji.
  • Mogu li nabrojiti deset zapovijedi? S kojom se od njih sada trebam suočiti?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Događaj preobraženja pokazuje nam da Isus poštuje zakon i veliku povijest Izraela. On sve daje da zakonu da njegovu izvornu namjenu, da ga ispuni, pokazujući da je to zakon ljubavi. Gradi ga na prošlosti, preobražava ga i dovodi do ispunjenja.
  • Poučavanje je bila glavna zadaća proroka - podsjećanje naroda na Božju poruku i poziv da se vrate kada su skrenuli s puta. Kazivanje budućnosti nije bila njihova glavna funkcija. Isus je veliki prorok koji oživljava značenje i propise. Isus je prisutan kada molim nad evanđeljem pomažući mi kako da najbolje idem dalje.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus voli svoju židovsku vjeru i razumije njezinu bit. Želi je ispuniti potpuno ljubeći Oca i ljubeći sav Božji narod, čak i ako mora umrijeti za njih. Molit ću da budem dobar učenik živeći po njegovu primjeru.
  • Jesam li shvatio bit svoje vjere? Koncentriram li se na ljubav prema Bogu i bližnjemu? Ima li više ljubavi u svijetu zbog toga što sam zauzet za njezino ostvarivanje?
  • Na zalasku života bit ću pitan o ljubavi, a ne o nekim vanjskim vidovima vjere!
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ispunjenje starozavjetnoga vjerovanja dogodilo se u Isusu Kristu. Zakon je dobar jer vodi do Isusa Krista. Gospodine, kritizirao si beznačajna pravila koja su se nadodavala Božjemu zakonu i sav si Božji zakon sveo na jednu zapovijed: ljubav prema Bogu i čovjeku. Nisi zaboravljao prošlost, nego si htio produbiti našu svijest i osjećaje u odnosu prema Bogu.
  • Isus ne uništava vjeru i pobožnost ljudi. Ne zabranjuje vjersku praksu ljudi ili pojedinca. Njemu je dragocjeno čitavo bogatstvo naše vjere. Njegova je milost darovana svakomu osobno; svatko moli različito, na različitim mjestima i u različitim raspoloženjima. "Moli kako znaš, a ne kako ne znaš", jedna je od najstarijih i najmudrijih preporuka za molitvu. Molitva je boravak i odmor u otajstvu Božje ljubavi, za svakoga na njemu poseban način.
  • Isus poučava riječju i djelom, govoreći i čineći. Njegov je primjer života naš vodič i ohrabrenje. Postoji veza između onoga što govorimo i činimo i kada je ta veza jaka, i mi smo jaki u Božjemu kraljevstvu. Pozvani smo na iskrenost i dosljednost života.
  • Razmišljat ću kako moj način života utječe na druge. U molitvi ću zahvaliti za sva mjesta i trenutke kada sam dao dobro svjedočanstvo. Molit ću za Božju pomoć i nadahnuće za područja života gdje taj primjer može biti još bolji.
  • Isus je živio tako da su riječi evanđelja oživljavale, nisu samo bile puko slovo na papiru. Razmišljat ću kako Sveto pismo ulazi u moj život po onome što govorim i činim.
  • Isus je vidio kontinuitet Božje poruke dok je govorio poput starih proroka. Shvaćam da i ja imam vlastitu povijest i tradiciju - onu koja je meni poznata. Zahvalit ću Bogu na svima čija mi je pomoć pomogla u rastu i sazrijevanju.
  • Molit ću Boga da me nastavi blagoslivljati i uvodi me u mudrost koju je Isus posjedovao. Molit ću za sve koji poučavaju druge u vjeri koju su nam prenijeli apostoli.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Gospodine, puno toga sam primio besplatno i trebao bih davati bez naknade. To bi trebala biti jednostavna stvar, ali u društvu gdje sve ima svoju cijenu jako je komplicirano.
  • Dok te slušam molim za svjetlo: kako slijediti tvoj zahtjev slobodna srca?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Sav zakon i svi proroci sažeti su u "novu zapovijed": ljubi Boga, bližnjega i sebe. Razmisli o stezi koja je uključena u tvoju ljubav. Ako istinski volim, živim u skladu sa zapovijedima.
  • Zapovijedi su tu da nam pomognu da budemo puni ljubavi, poštivanja, pravednosti, milosrđa za Božja stvorenja. Jesam li ikada stavio zakon ispred ljubavi u mojim stavovima i djelovanju? Razgovaraj s Isusom o ovome.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti