User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 1,26-38

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova; a djevica se zvala Marija. Anđeo uđe k njoj i reče: ''Zdravo, milosti puna! Gospodin s tobom!'' Na tu se riječ ona smete i stade razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: ''Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga. Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.''

Nato će Marija anđelu: ''Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?'' Anđeo joj odgovori: ''Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina. I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!''

Nato Marija reče: ''Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi.'' I anđeo otiđe od nje.

Lk 1,26-38
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Gledam ovu scenu ponovno, novim očima. Prepoznajem Marijin strah, ali i hrabrost i pouzdanje u Gospodina iako ne razumije sve što joj se događa.
  • Mogu li u vlastitom životu prepoznati trenutke straha i hrabrosti, trenutke kada se trudim vjerovati da će Bog sve okrenuti na dobro iako mi nije jasno kada i kako. Sve to iznosim Gospodinu u molitvi.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • U kontekstu vremena u kojem se smatralo da su bogati učinili sve kako treba u Božjim očima, da će im Bog biti naklonjen i dobiti mjesto na nebu, kakvu bi nadu imala siromašna osoba? Lako se poistovjetiti s frustracijom apostola jer su se odrekli svega, ali još uvijek nisu shvatili bit Isusove misije. Isus jasno kaže da Božji putovi nisu ljudski putovi. Bog ne sudi po ljudskim mjerilima. Odluke i izbori koje donosimo nasljedujući Isusa bit će nagrađeni na načine koje ne možemo ni zamisliti.
  • Razmisli o vremenu kada si donio odluku u Isusovo ime. Razgovaraj s njim sada o tom iskustvu. Postoji li nešto u tvom životu što trebaš predati Gospodinu kojemu je sve moguće? Moli Gospodina da ti pomogne da mu to povjeriš.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • ''Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko.'' Ovo za nas zvuči šokantno kao što je zvučalo i za učenike. Nije nemoguće, ali je teško zbog iskušenja koja bogatstvo može izazvati u životu ljudi. Ne možete služiti ni Bogu ni novcu, upozorava nas Isus, lekcija koju često naučimo tek temeljem vlastite škole. Molim za nenavezanost, za slobodu od svojih posjeda.
  • Još jednom, Peter je naš glasnogovornik. Poput njega često se osjećamo kao da pitamo: ''Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?'' Isus ističe osobito mjesto koje će Dvanaestorica imati u obnovi Božjeg naroda, ali isto tako obećava svima stostruko, čak i u ovom životu. Ne možemo nadmašiti Boga u velikodušnosti. U znak zahvalnosti prisjećam se trenutaka u životu kada sam doživio takvu velikodušnost.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • "Iglene uši" je zapravo bilo ime za vrlo mala vrata koja su vodila u Jeruzalem. Koliko često Isus primjećuje svakodnevne stvari koristeći ih kao slike kako bi prenio svoju poruku?
  • I opet Isus podiže standard za one koji žele ući u Kraljevstvo Božje, a učenici su opet ogorčeni. Isus često ide do ekstrema kako bi prenio istinu. Možemo biti u napasti da upadnemo u razočaranje ili, pak, čekamo riječ milosrđa koju on redovito pridodaje.
  • Vjeruješ li Isusovoj riječi o baštinjenju života vječnoga?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus nije uspio odvojiti bogatog mladića od njegova bogatstva. Problem s bogatstvom je taj što ono vrlo lako može posjedovati nas odnosno možemo postati robovi bogatstva.
  • Isus nas poziva na radikalnu promjenu u životu, promjenu koja nam se čini neostvarivom. Ipak, Isus nas podsjeća da, dok se nama smrtnicima nešto čini nemogućim, ''Bogu ništa nije nemoguće''.
  • Vjerujem li da Bog od mene neće tražiti ništa što bez njegove pomoći ne bih bio sposoban učiniti?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Razmisli koliko je medijskih vijesti, razgovora i pozornosti usmjereno na bogate i slavne. Ipak, koliko su njihovi životi prazni i kako je mir koji Isus obećava daleko od njih.
  • Nema napretka bez oslobođenja od onoga što nas sputava - ako nemamo povjerenja ostajemo sami.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • U Isusovom svijetu svi dobivaju jer svi daju; i zato što svi daju, svi primaju. To nije sebični svijet; to je otvaranje svog svijeta tuđim svjetovima.
  • A kad se svi "svjetovi" otvore jedni drugima, svi su u dobitku. U takvom se svijetu ne moram brinuti ni za krov nad glavom, ni za braću i sestre, ni za imovinu ili sigurnost. Tu se susreću ljubav i pravda. Previše ljudi u našem svijetu čeznu za ljubavlju i pravdom. Postoje li ikoja dimenzija mog života u kojem bih mogao/la više dati, umjesto da više želim dobiti?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • We must get our priorities right and put Jesus first in our lives. To enter through a narrow gate, a camel must kneel in order for its load to be taken off. We too must surrender all that burdens us and weighs us down. No sacrifice that we make to draw closer to God will go unrewarded.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti