User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 1,1-4; 4,14-21

Riječ Gospodnja

Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama - kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi - pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen.

Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju naučavaše po njihovim sinagogama.

I dođe u Nazaret gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.

Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima."

Lk 1,1-4; 4,14-21
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Isus je ustao čitati proroka Izaiju. Bio je to odlomak o nadolazećem Mesiji. Ovdje se najavljuje kao Mesija dok na sebe primjenjuje riječi ''Duh Gospodnji na meni je''. Ono što slijedi je ono što bismo mogli nazvati "izjavom o misiji" njegova Kraljevstva: donošenje dobrih vijesti siromašnima, slobodu zarobljenicima, vid slijepima itd.
  • Isus je kralj sluga. Pozvani smo biti njemu slični. U našem davanju i primanju kao jednog Tijela omogućujemo jedni drugima iskustvo obogaćivanja (prevladavanje siromaštva), viziju (istjerivanje naše sljepoće) i slobodu (uklanjanje tlačenja).
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Godina "milosti" je vrijeme kad će Bog "pohoditi svoj narod." Bog će doći i preokrenuti prilike gdje je njegov narod bio u nemilosti neprijatelja. Oslobodit će potlačene, zatvorenike, izliječiti nemoćne i one koji su podložni bolestima. To će biti potpuno novo doba - Bog će izbaviti ljude iz njihovih nevolja.
  • Isus poručuje svojim slušateljima da s njegovim dolaskom Bog pohađa svoj narod upravo sada. I posjećuje svakoga pojedinačno, od onoga dana pa sve do dana današnjega.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • A ‘year of favour’ was a season when God would ‘visit his people’ - God would come and overturn a situation where his people had been at the mercy of enemies. He would relieve the oppressed, set free the imprisoned, cure the disabled and those who had succumbed to illness. It would be a whole new age - God would lift is people out of their distress.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • I must take personally what God says here. He says: ‘You are the one I choose today to bring good news to the poor and oppressed. The Holy Spirit is upon you. I am sending you!’ Jesus saw these statements as giving him his identity. Do they give me mine?

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti