User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 6,43-49

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme govoraše Isus svojim učenicima: "Nema dobra stabla koje bi rađalo nevaljalim plodom, niti stabla nevaljala koje bi rađalo dobrim plodom. Ta svako se stablo po svom plodu poznaje. S trnja se ne beru smokve, niti se s gloga grožđe trga."

"Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore."

"Što me zovete 'Gospodine, Gospodine!', a ne činite što zapovijedam? Tko god dolazi k meni te sluša moje riječi i vrši ih, pokazat ću vam kome je sličan: sličan je čovjeku koji gradi kuću pa iskopa u dubinu i postavi temelj na kamen. A kad bude poplava, nahrupi bujica na tu kuću, ali je ne može uzdrmati jer je dobro sagrađena. A koji čuje i ne izvrši, sličan je čovjeku koji sagradi kuću na tlu bez temelja; nahrupi na nju bujica i umah se sruši te bude od te kuće razvalina velika."

Lk 6,43-49
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Što je ''dobro blago'' u mom srcu? Imam li ondje uopće kakvog blaga? Trebam pogledati unutra i tražiti oko sebe: tada ću naći da je moje blago Bog koji uvijek prebiva u mom srcu. Kako znam da je Bog tu? Zato što je Isus obećao (Ivan 14,23) da će on i njegov Otac doći i učiniti svoj dom s onima koji pokušaju održati njegovu riječ. Kao kršćanin trudim se održati i žvijeti njegovu riječ.
  • Thomas Merton piše: ''U središtu našeg bića je točka ništavila koja nije dotaknuta grijehom ili iluzijom; točka ili iskra koja u potpunosti pripada Bogu. To je čista slava Božja u nama.'' Ovo je moje dobro blago!
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ovaj odlomak govori o dobru i zlu, a to bi mogla biti teška poruka za čuti. Neki ljudi tvrde da imaju vjeru, ali ne žive od nje, a dokaz je u ponašanju i djelovanju.
  • Naši postupci proizlaze iz našeg karaktera otkrivajući ono što je stvarno u našim srcima. Posljedice naših djela ne mogu se sakriti od Boga iako to možda pokušavamo prikriti od drugih.
  • Izbori koje napravim u svom životu odrazit će se na plodove koje ti izbori donose. Gradim li svoj život na temeljima Božje poruke? Molim Boga za snagu karaktera da mi pomogne u izazovu svakodnevnih izbora koje donosim.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • U ovom evanđeoskom odlomku Isus koristi dvije lako razumljive slike kako bi istaknuo važnost posljedica naših postupaka. Prva dolazi iz vrta. Nitko se ne bi nadao da će pronaći ukusne smokve na trnu ili slatko grožđe na grmu. Osoba kakva jesam duboko utječe na način na koji se ponašam. Iz tog razloga postati dobra osoba najvažniji je cilj u mom životu. I to nije nešto što mogu učiniti bez božanske pomoći.
  • Druga slika je iz građevinske industrije. Kad su se odabrani ljudi nakon četrdeset godina kao pustinjski nomadi, iz šatora, doselili u Obećanu zemlju morali su učiniti nešto drugačije. Njihove zgrade sada su zahtijevale čvrste temelje inače bi se srušile. Iako bismo trebali biti ozbiljni u pogledu zgrada u kojima provodimo svoje kratke godine na ovom svijetu, trebali bismo biti još ozbiljniji u pogledu toga gdje ćemo provesti vječnost.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Propovijed na ravnici zaključujemo podsjetnikom kako naša djela izlaze iz našeg srca. Slijedi Isusov zahtjev da ga shvatimo ozbiljno. Zahtjev je stavljen u nezaboravnu sliku gradnje kuća.
  • Na koji način sam svjestan da svoj život gradim na nauku Gospodnjem? U kojoj mjeri vidim sebe kako razvijam osobni odnos s Gospodinom? Kako mogu njegovati ono što je njegovo?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ako svoj život zamislim kao stablo mogu se upitati koliko se o njemu brinem i razmišljam o njegovim vitalnim kvalitetama? Kakvu "vodu" crpim iz tla? U kakvom "svjetlu" uživam, kakvu "sjenu" pružam ili "plodove" rađam za druge?
  • Ima li nešto temeljno u Gospodinovu nauku na čemu gradim svoj život? Ima li nešto što u njegovu nauku izbjegavam? Molit ću Gospodina da u skladu s razmatranjem ovih stvari otvori moje oči.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Što je "pravo blago" u mom srcu? Postoji li u njemu ikakvo blago? Trebam pogledati u njega i istražiti. Tada ću naći da je blago Bog koji prebiva uvijek u mom srcu.
  • Kako znam da je Bog u srcu? Jer je Isus obećao (Iv 14,23) da će on i njegov Otac doći i nastaniti se u onima koji čuvaju njegovu riječ. Čuvam li ja Isusovu riječ?
  • Thomas Merton je napisao: "U središtu našega bića je točka ništavnosti koja je netaknuta grijehom i iluzijom; točka ili iskra koja potpuno pripada Bogu. To je čista slava Božja u nama." To je moje pravo blago!
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ako svoj život zamislim kao drvo mogu se pitati kako ga njegujem i razmišljati o njegovim životnim kvalitetama. Kako djeluje ''voda'' koju crpim iz zemlje, u kakvom ''svjetlu'' uživam, kakvu ''sjenu'' ili ''plod'' imam za dobro drugih?
  • Pazit ću na svaki negativni zaključak sjećajući se da sud pripada jedino Bogu. Molit ću jedino da me Isusove riječi otvore Božjoj mudrosti i istini.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • If I think of my life as a tree, I can ask how it is nourished and reflect on its vital quality. What ‘water’ do I soak in from the ground around me, what ‘light’ do I bask in, what ‘shade’ or ‘fruit’ do I have for the good of others? I take care of any negative conclusions of mine, remembering that judgement belongs to God alone. I ask only that the words of Jesus open me to God’s wisdom and truth.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • For Jesus’ audience, fig trees symbolised fertility, peace, and prosperity. Grapes symbolised joy. Brambles and thorns served only as firewood. Fruit, like character, takes time to ripen and mature. Jesus connects soundness of heart with good fruit.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti