User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 7,1-10

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme pošto dovrši Isus sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: "Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio." Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: "Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego - reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi' - i ode, drugomu: 'Dođi' - i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to' - i učini." 

Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: "Kažem vam, ni u Izraelu na nađoh tolike vjere." 

Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.

Lk 7,1-10
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Ima nešto svetačko u ovom satniku. On je uzor samilosti, podnosi velike boli u ime roba. Češći stav bi bio odbaciti roba nakon što više ne može raditi. Ovaj časnik je uzor poniznosti. Iako je bio časnik carske vojske on moli za uslugu ovog putujućeg rabina. I on je uzor vjere, priznaje autoritet Isusa, koji mu se čudi.
  • Uzimam trenutak razmisliti o svojoj vjeri i pouzdanju u Boga: vjerujem li potpuno, iskreno u njegov autoritet da liječi i oslobađa? Ako to nije tako molim Gospodina da mi podari ovaj dar vjere i pouzdanja u njegovu moć i ljubav.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • U ovom odlomku Isusa vidimo kao proroka preko kojega Bog posjećuje ljude na ovim prostorima. Satnik se možda nije osobno susreo s Isusom, ali je ipak mogao zamoliti Isusa za pomoć. Snaga vjere može se vidjeti u ozdravljenju njegova roba i kako satnikovi prijatelji traže pomoć od Isusa.
  • Iako satnik nije iste vjere kao Isus to ne sprječava Isusa da pomogne njegovu robu. Mogu li prepoznati Božju prisutnost u drugima s drugačijim podrijetlom, kulturom ili vjerom? Tražim li ljude kojima su možda potrebne moje molitve i moja pomoć? Jesam li voljan posredovati kod Isusa za ljude drugačijeg podrijetla od moga?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ni u jednoj fazi ovog cijelog utješnog odlomka nema dokaza da je satnik bio u fizičkoj prisutnosti Isusa. Poslao je druge tražiti od Isusa ozdravljenje. A kad se Isus približio njegovoj kući poslao je prijatelje da mu poruče da se više ne muči. Ponavljamo njegove zapanjujuće riječi svaki put kada slavimo euharistiju - ''Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj.''
  • Isus je bio duboko impresioniran kvalitetom života ovog čovjeka kao i njegovom iskrenom brigom za roba. On nije bio Izraelac, već je svoju vjeru i pouzdanje stavio u Isusa kojeg je nazvao ''Gospodinom'' temeljem svog iskustva tijekom svoje dužnosti među Izraelcima. Kao i kod satnika ne trebamo vidjeti Isusa očima da bismo znali kako je On živ i aktivan u našim životima.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Nije li zbunjujuće promatrati ovoga "autsajdera" koji je na Kristovoj liniji zalažući se za svojega slugu? I da mi Isus daje naznake da ga samo trebam zamoliti i da će mi pomoći?
  • Iako gledamo kroz zatamnjeno staklo znamo da je Isus osjetljiv na svakoga od Božje raspršene djece. Svjetski mu položaj ne znači ništa. U ovomu izvještaju ja mogu biti umirući sluga kojemu je potrebna pomoć. Ili mogu biti stotnik koji moli za drugoga. Što god molio nad ovim prizorom neka iznenađujući rezultat molitve ne bude za mene izgubljen.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Obostrano poštovanje među protagonistima ovoga prizora vrlo je očito. Euharistijska molitva "Gospodine, nisam dostojan..." svoj izvor ima u ljubavi ovoga stotnika prema robu. Neka imam poštivanja ne samo prema Isusu, nego prema svima koje susrećem.
  • Ljubav i briga ovoga davno umrloga vojnika prema svojemu robu uzdižu i posvećuju ne samo robove nego sve ljude. Što u današnjemu vremenu možemo učiniti da promičemo pravdu za sve koji su u potrebi?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Dobri satnik koji ima vlast u Palestini puno nas može naučiti o stvarnoj ljudskosti. Umjesto da odbaci roba koji umire koristi svoj položaj da ga spasi. Osjetljiv na židovske običaje obraća se starješinama da za njega posreduju kod Isusa. On je čovjek ponizan i pun vjere. Ovdje je otkrivena Isusova ljubav koja uključuje sve ljude.
  • Gospodine, iako sam nevrijedan, svakodnevno kucaš na vrata mojega srca. Pozivaš me da gledam svijet i njegove potrebe kako ga i ti vidiš. Očisti odaje mojega srca kako bih bio slobodan od diskriminacije prema drugima, kao što si i ti bio slobodan.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Poniznost rimskoga stotnika nije mu pomogla da ispovjedi svoju vjeru u Isusa. Bože, daj mi nešto od umjerenosti i vjere toga čovjeka.
  • Povezanost s vlašću nije pokvarila rimskoga stotnika, nego je pojačala svijest za druge. Molit ću da ne miješam povlastice koje uživam, te da me one ne odvoje od drugih.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Nešto je svetačkoga u ponašanju rimskoga časnika. Zauzima se za svoga roba (što je tada bila rijetkost). On je primjer samilosti i poniznosti. Iako je časnik rimske carske vojske, moli za pomoć putujućega rabina. Časnik je također primjer vjere koji u Isusu prepoznaje onoga koji ima pravu vlast i moć. Na ovakvu molbu Isus ne ostaje ravnodušan. Mogu li se i ja zauzeti za nekoga?

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti