User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Mk 3,13-19

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme uziđe Isus na goru i pozove koje sam htjede. I dođoše k njemu. I ustanovi dvanaestoricu da budu s njime i da ih šalje propovijedati s vlašću da izgone đavle. Ustanovi dakle dvanaestoricu: Šimuna, kojemu nadjenu ime Petar, i Jakova Zebedejeva i Ivana, brata Jakovljeva, kojima nadjenu ime Boanerges, to jest Sinovi groma, i Andriju i Filipa i Bartolomeja i Mateja i Tomu i Jakova Alfejeva i Tadeja i Šimuna Kananajca i Judu Iškariotskoga, koji ga izda.

Mk 3,13-19
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Dok uz molitvu čitam imena apostola shvaćam da znam nešto o nekima od njih, a malo o drugima. Slično je i moj život vjere poznat nekima, a mnogima skriven. Sve to prinosim Bogu.
  • Čini se da je Isus mogao vjerovati apostolima da će djelovati u njegovo ime i učiniti ono što je on činio. Na isti način Isus vjeruje meni uvjeren da je njegov duh živ u meni dok govorim i djelujem u njegovo ime.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Zovu se "apostoli". Riječ koju treba jasno razlikovati od "učenika". ''Učenik'', koja dolazi od latinske riječi koja znači ''učiti'' u biti je sljedbenik koji apsorbira učenje učitelja i čini ga dijelom svog života. Međutim ''apostol'' dolazi od grčke riječi koja znači ''ići u misiju'' - apostol je u biti onaj koji ima učiteljev nalog učenje prenijeti drugima.
  • Ovaj Isusov poziv uključivao je i poziv i odgovor. Isto vrijedi i za svakoga od nas. Poziv je uvijek tu! Kako ćeš ti na njega odgovoriti danas?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Danas se nalazim s drugim učenicima na planini. Ovo mjesto nagovještava Sinaj, Božju planinu, pa je ovo svečani trenutak. Čujem kako se prozivaju imena: hoću li biti među njima ili ne zadovoljavam Isusove kriterije? Takvo olakšanje preplavi mi srce kad zazvoni moje ime. Možda plačem od radosti i zahvalnosti što postoji mjesto za mene u Isusovom najužem krugu.
  • "Biti poslan" mi stvara nelagodu. Uvjerava me Isus, govori mi da je on mene izabrao, a ne da sam ja njega prvo izabrao. Dodaje da će me njegova snaga uvijek podržavati u suprotstavljanju onome što nije ljubav i suosjećanje evanđelja. Sada, dakle, znam što zapravo uključuje učeništvo. Molim Isusa da ne razočaram povjerenje koje ima u mene.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Today I find myself with other disciples on the mountain. This location hints at Sinai, the mountain of God, so this is a solemn moment. With my heart in my mouth I hear names being called out: will I be among them, or do I not measure up to Jesus’ criteria? Such relief floods my heart when my name rings out. Perhaps I cry with joy and gratitude that he has a place for me in his inner circle.
  • But the job description disconcerts me and I talk to Jesus about it. I am ‘to be with him’ which is fine,but also ‘to be sent out’ which makes me uneasy. He reassures me, tells me that he has chosen me rather than that I first chose him. If I stay close to him I will myself become a version of the Good News and communicate it well. He adds that his power will always support me in opposing whatever is contrary to the love and compassion of the Gospel. So now I know what discipleship really involves, and I ask not to disappoint the trust he has in me.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesus has many disciples by now, but needs to select a core group to work more closely with him, to proclaim the Good News of the reign of God with authority from him.. He has been observing their personalities closely and has playful nicknames for several of them.
  • Jesus knows me intimately too. I am precious to him. I have been in the loving mind of the Creator from all eternity, fashioned in the image and likeness of God (Genesis 1:26), each one of us greatly loved, yet unique with our own distinctive personalities and pet names.
  • Was Judas the only one to betray him? How many stood by him at his crucifixion on Calvary?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesus took risks in his selection. Tax-collector Matthew was an agent of the colonial power of Rome, and seen by Jews as a traitor. His colleague Simon the Canaanaean was so nationalistic he was nicknamed the Zealot. From the start, Christians were a very diverse lot, able to live and work together because of their love of Jesus.
  • As I read the names of the apostles, I realise that I know something about some of them, and little about others. Similarly, my life of faith is known to some yet hidden from many. I offer it all to God.
  • 'Then he went home.' It seems that Jesus was able to trust the apostles to act in his name to do what he did. In the same way he trusts me confident that his spirit is alive in me as I speak and act in his name.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesus took risks in his selection. Tax-collector Matthew was an agent of the colonial power of Rome, and seen by Jews as a traitor. His colleague Simon the Canaanaean was so nationalistic he was nicknamed the Zealot. From the start, Christians were a very diverse lot, able to live and work together because of their love of Jesus.
  • As I read the names of the apostles, I realise that I know something about some of them, and little about others. Similarly, my life of faith is known to some yet hidden from many. I offer it all to God.
  • 'Then he went home.' It seems that Jesus was able to trust the apostles to act in his name to do what he did. In the same way he trusts me confident that his spirit is alive in me as I speak and act in his name.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesus took risks in his selection. Tax-collector Matthew was an agent of the colonial power of Rome, and seen by Jews as a traitor. His colleague Simon the Canaanaean was so nationalistic he was nicknamed the Zealot. From the start, Christians were a very diverse lot, able to live and work together because of their love of Jesus.
  • As I read the names of the apostles, I realise that I know something about some of them, and little about others. Similarly, my life of faith is known to some yet hidden from many. I offer it all to God.
  • 'Then he went home.' It seems that Jesus was able to trust the apostles to act in his name to do what he did. In the same way he trusts me confident that his spirit is alive in me as I speak and act in his name.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti