User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 12,39-48

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: "Ovo znajte: kad bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni jer u čas kad i ne mislite Sin Čovječji dolazi."

Nato će Petar: "Gospodine, govoriš li tu prispodobu samo za nas ili i za sve?"

Reče Gospodin: "Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojom poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim." "No rekne li taj sluga u srcu: 'Okasnit će gospodar moj' pa stane tući sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan u koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti; rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među nevjernicima." "I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. 

Kome je god mnogo dano od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno više će se od njega iskati."

Lk 12,39-48
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Isus će se vratiti na kraju vremena - ali Isus nas nikada nije ni napustio! "Evo, uvijek sam s vama, čak i do kraja vremena".
  • Gospodine, daj mi da mogu živjeti tako da tvoj dolazak na kraju moga zemaljskog života neće biti nešto čega se treba bojati, već čemu se, s veselim iščekivanjem, treba radovati.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus nikada ne kaže da se bojimo njegova dolaska jer dolazi spasiti nas. No on inzistira na budnosti, a ne da budemo uhvaćeni nepripravni i nespremni. Činit ću tako da živim u potpunosti sadašnji trenutak pokušavajući biti što je više svjestan Božje prisutnosti u svakom trenutku svoga života.
  • Molit ću za milost da budem svjestan svih svojih darova i odgovornosti koje dolaze s njima. Molit ću da uvijek budem izvor radosti i zahvalnosti, a nikada teret ljudima oko sebe.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Uznemirujući događaji, poput razbojstva, dočekuju nas nespremne i ostavljaju dubok trag u nama. Da sam samo bio oprezniji i pozorniji... često krivimo sami sebe što nismo bili dovoljno budni.
  • Današnje čitanje nam je podsjetnik da usmjerimo našu pozornost na važnost života - budimo budni!
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ostati budan ne znači živjeti u stanju nervozne tjeskobe. Ostati budan više liči na ispravnu valnu stanicu na radiju ili propisno postavljene postavke na korisničkom računu koji je spreman svaki čas primiti elektroničku poštu.
  • Ima li postavki u mome životu koje trebam ispravno postaviti ili još finije uskladiti valnu duljinu? Posjedujem li potrebne filtere koji će mi pomoći da me ne smetu manje važni signali?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Usporedba pokazuje Isusovu svijest da se vlast i moć mogu zlorabiti. Bog čuje vapaj siromaha koji su potlačeni. On neće sasjeći takve ljude (one koji imaju vlast i moć), ali će im srca biti razdirana sve dok ne zamole za oproštenje svoje žrtve i ne pomire se s njima.
  • Blagoslovi moj rad, Gospodine, i daj da zajedno sa svim članovima zajednice Prostora Duha budem pravedan u svakodnevnomu ophođenju s ljudima i da ih poštujem.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Današnje evanđelje nastavlja s porukom da budemo budni i spremni. Svaki je dan mikrokozmos života, a mi smo pozvani da ga živimo u punini i sa smislom što je više moguće. Sveti je Irenej rekao: "Živi čovjek je slava Božja."
  • Isus često govori da ako je osoba odgovorna i vjerna povjerenja u malim stvarima, bit će prikladna da joj se povjere još veće stvari. Pristupam li odgovorno u naoko nevažnim stvarima?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • "Biti pripravan" znači nastojati odgovoriti na način kako Bog djeluje u mojemu životu i oko mene. Molit ću da ne usporim napredovanje kraljevstva Božjega.
  • Kraljevstvo Božje znači raditi na uspostavi dobrih odnosa i pomoći da se zacijele i poprave oni loši. Što god istinski izgrađuje Božju zajednicu primit će i Božju nagradu.
  • Molit ću da mogu dobro služiti drugima.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Vrijeme molitve su trenutci spremnosti za zajedničko bogoštovlje, osobnu molitvu, trenutke opuštenosti. Gospodin naš život može dotaknuti mirom, izazvati nas svojom riječju Svetoga pisma u bilo koje vrijeme. Plod je molitve otvorenost Bogu i zahtijeva vrlo malo s ljudske strane. Molitva je Božji dar nama i Božje djelovanje u nama.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti