User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Iv 21,15-19

Riječ Gospodnja

Kad se Isus ukazao svojim učenicima nakon doručka upita Šimuna Petra: "Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim." Kaže mu: "Pasi jaganjce moje!" Upita ga po drugi put: "Šimune Ivanov, ljubiš li me?" Odgovori mu: "Da, Gospodine, ti znaš da te volim!" Kaže mu: "Pasi ovce moje!" Upita ga treći put: "Šimune Ivanov, voliš li me?" Ražalosti se Petar što ga upita treći put: "Voliš li me?" pa mu odgovori: "Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim." Kaže mu Isus: "Pasi ovce moje! Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš." A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: "Idi za mnom!"

Iv 21,15-19
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Nije sva moja ljubav izražena mojim riječima. Moja je vjera ponekad nestalna i neartikulirana. Zahvaljujem Bogu koji me prati na razini koja je dublja od mojih riječi, koji gleda čak i dalje od mojih djela, koji cijeni ono što je u mom srcu. Molim da mogu izraziti samu Božju prisutnost u meni.
  • Gospodine, želim odgovoriti poput Petra: ''Tebi je poznato da te volim". Možda moj život nije u skladu s tim - nije bio ni Petrov kad te se je odrekao. Ali ti, Bože, poznaješ moje srce. Daj da rastem u tvojoj ljubavi.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Naš Bog je doista Bog drugih šansi! Možda je teško oprostiti, ali može biti teže tražiti i prihvatiti oprost. Sposobnost vjerovanja da nam je oprošteno ključna je za naš duhovni rast. To je bila odlučujuća razlika između Petra i Jude. Nestalni Petar je od sramote svog trostrukog nijekanja Krista postao stijena na kojoj je utemeljena Kristova crkva. Juda nije mogao razmišljati o mogućnosti oprosta.
  • Ako vjerujem da mi je oprošteno za najsramotnije grijehe iz prošlosti kako bi moj život mogao biti drugačiji?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus je Petru postavio samo jedno pitanje - tri puta. Ne zato što nije znao odgovor, već zato što je znao koliko je važno da Petar to izgovori naglas, pred svojim drugovima. Javno se iskupljuje izražavajući ono što mu je najdublje u srcu. Čujem kako mi Gospodin postavlja isto pitanje - čujem kako odgovaram, možda s ponekom sramotom i neugodom koju je i Petar vjerojatno osjetio.
  • Isus sada Petru daje njegovo poslanje: budi dobar pastir, poput mene. Znam da si slab, ali znam da me voliš. Koje poslanje ja primam od Uskrsloga Isusa? Što god ono bilo sigurno uključuje brigu o drugima.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Slušam kako mi Isus postavlja isto pitanje kao i Petru: ''Ljubiš li me?'' Kako ću odgovoriti? Bojim li se reći da zbog stvari koje sam učinio, ili propustio učiniti, tijekom života?
  • Promatram Petra. Nekoliko dana ranije zatajio je da poznaje Isusa, ali ne oklijeva: ''Gospodine'', reče, ''ti znaš da te volim''. Mogu li imati istu sigurnost koju je imao i Petar?
  • Isus zna da ga volim čak i ako moje djelovanje - poput Petrovog - govori drugačije. Provest ću neko vrijeme s Isusom. Kako ću mu odgovoriti, što mu želim reći? Reci mu sada jer te pozorno sluša.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isusovo pitanje koje je postavio tri puta odjek je trostrukog Petrovog zatajenja. Možda je teško oprostiti, ali je još teže prihvatiti oproštenje. Sposobnost vjerovanja da nam je oprošteno presudna je za naš duhovni rast. Ovo je glavna razlika između Petra i Jude.
  • Kolebljivi Petar prešao je put od srama zbog trostrukog zatajenja Krista do toga da je postao stijena na kojoj je Krist utemeljio Crkvu. Juda nije mogao shvatiti mogućnost oproštenja.
  • Gospodine, daj da nikada ne prestanem moliti za oproštenje. Ako trebamo biti spremni bezgranično oprostiti tada trebamo, također, biti spremni moliti za oproštenje - i vjerovati da nam je oprošteno - sve do smrti.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Stavit ću se na Petrovo mjesto i slušati pitanje: Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ostali?
  • Je li Isus u tom trenutku naznačio čamac, ribarenje, uhvaćenu ribu, način života koji je Petar poznavao i volio? Je li to bio poziv na promjenu karijere? Ili je to bilo pitanje: Ljubiš li me više nego ostali (drugi učenici)? Sjećamo se kako se Petar hvalio: "Ako te svi napuste, ja neću." Ovaj put Petar pazi što govori, puno je blaži: "Ti znaš da te ljubim."
  • Osjećam se blizak Petru, želim biti Isusov učenik poznavajući Gospodinovu ljubav prema meni.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Petar triput odgovara Isusu da ga voli. Sada to stvarno i misli. No, za vrijeme muke bio je u strahu, nije bio sposoban izreći da ga poznaje. Može li mu se to ponovno dogoditi? Isus razumije i oprašta naše ljudske slabosti, ali nikada ne prestaje pozivati: "Slijedi me."
  • Kao mala djeci bili smo potpuno ovisni o drugima. Kako smo rasli, tražili smo sve više i više da budemo samostalni. A u starijoj dobi nam je teško odbaciti samostalnost. Život je krug koji nas vraća na početak. Otpustiti sve i prihvatiti pomoć lakše je ako vjerujem u Božju dobrotu i brigu. "Starija dob dolazi od Boga i vodi nas k Bogu" (Teilhard de Chardin).
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus blago pita Petra triput: "Ljubiš li me?" Nije ga opomenuo za izdaju i zataju. Budući da ga voli Petar je ponovno uveden u službu i dana mu je velika odgovornost da se brine za prvu kršćansku zajednicu.
  • Ako bi Isus mene pitao: "Ljubiš li me?", kako bih mu odgovorio? Mnogi su muževi i žene tijekom stoljeća dali život za Krista.
  • Kako bih se osjećao kada bi od mene netko tražio da učinim to isto? Mogu li barem biti dobar Isusov nasljedovatelj?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Mnogi ljudi u molitvi često ponavljaju: »Gospodine, ti znaš da te volim.« To je ponizna molitva jer često osjećamo da ne živimo svoj poziv koji smo primili od Boga ili nismo dosljedni dobroti ljubavi koju primamo tijekom života. Možda osjećamo sram poput Petra koji je zatajio svoga najvećeg prijatelja Isusa. Bog gleda u srce i vidi ono što bismo htjeli biti, kao i ono što smo u životu učinili. Molitva je vrijeme kada dopuštamo Bogu da gleda u naše srce i da nas voli onakve kakvi jesmo.
  • Na kraju uputa svojim sljedbenicima Isus postavlja jednostavno pitanje koje je temelj svega nasljedovanja - o našoj ljubavi prema njemu. Ponekad se možemo pitati o jačini naše vjere i ljubavi. I mi se ponekad nadamo, kao i Petar, da Gospodin zna da pokušavamo živjeti tu ljubav u svojemu životu.
  • Isus je tri puta Petru uputio isto pitanje. Možda Isusu i nije bio potreban odgovor, ali je htio da Petar čuje sama sebe kako izjavljuje svoju ljubav i privrženost. Dok u molitvi komuniciram s Isusom, on me čuje. A dok slušam sebe zapažam što se nalazi najdublje u mome srcu.
  • Svu svoju ljubav ne izražavam samo riječima. Moja vjera, također, nekada zapinje i ne mogu je izraziti. Zahvalit ću Bogu koji mi je blizu na način koji je daleko dublji negoli riječi, koji gleda dalje od mojih djela, koji vrjednuje ono što mi je u srcu. Molit ću da mogu izraziti Božju prisutnost u samome sebi.
  • Molit ću za starije ljude da dobiju milost kako bi znali kada sve treba prepustiti mlađima. Razmislit ću kada bih se i ja trebao dostojanstveno povući.
  • Često gledamo starije vođe koji ne daju vlast iz svojih ruku, koji se čvrsto drže moći i utjecaja. Molit ću da nikada ne budem učenik koji će se voditi jedino običajem ili pamćenjem, nego da čujem Isusov glas koji mi govori: "Slijedi me."
  • Biti Isusov učenik znači često čuti pitanje: "Ljubiš li me?" To ne znači da Isus u nas sumnja, nego želi da budemo svjesni kako mi izražavamo tu ljubav. Vođeni sv. Ignacijem možemo se pitati: "Što sam učinio za Krista? Što činim za Krista? Što ću učiniti za Krista?"
  • Petar prihvaća da mu je dana velika odgovornost za stado. S koliko zahvalnosti prihvaćam rastuću odgovornost u svojemu životu?

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti