User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Mk 16,9-15

Riječ Gospodnja

Uskrsnuvši, dakle, rano prvog dana u tjednu, ukaza se Isus najprije Mariji Magdaleni iz koje bijaše istjerao sedam zloduha. Ona ode i dojavi njegovima, tužnima i zaplakanima. Kad su oni čuli da je živ i da ga je ona vidjela, ne povjerovaše.

Nakon toga ukazao se u drugome obličju dvojici od njih na putu dok su išli u selo. I oni odu i dojave drugima. Ni njima ne povjerovaše.

Napokon se ukaza Isus jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: "Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju."

Mk 16,9-15
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Marija Magdalena poznavala je Isusovu veliku ljubav. Temeljm svoga uvjerenju mogla je ići drugima širiti dobre vijesti. ''Suprotnost vjeri nije sumnja, već sigurnost.'' - od mene će se tražiti da djelujem prema zahtjevima ljubavi. Razgovaraj s Isusom o svojim sumnjama.
  • Postoji li paralela u mom životu sa zahtjevima da volim iako sumnjam? Razgovaraj s Isusom o tome.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus se prvo ukazuje Mariji Magdaleni, bivšoj velikoj grješnici. Preobražava je u apostola njegova uskrsnuća. Evo zašto je Isus došao: da spasi što je izgubljeno, da propovijeda radosnu vijest Božjeg milosrđa svima koji ga naoko nisu zaslužili. Najbolji apostoli ove istine su oni koji su je, poput Marije Magdalene, izravno iskusili u svom životu.
  • Mariju Magdalenu nisu ozbiljno shvatili, drugi joj nisu vjerovali. Nikada nije lako vjerovati u uskrsnuće jer je to nešto izvanredno. Ipak, ono je temelj naše vjere! Isus prekorava učenike zbog njihove nevjere i kaže im da tu radosnu vijest navijeste svemu stvorenju.
  • Molit ću Isusa za živu vjeru u njegovu pobjedu i milost da sam budem apostol uskrsnuća.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Učenici su spori u vjerovanju u Isusovo uskrsnuće. Tvrdoglavi su, tuguju i plaču, zaglavljeni su u sivilu. Možda se i ja često tako osjećam?
  • Isus ne očajava nad svojim sljedbenicima. Daje im izvanredno poslanje da svemu stvorenju donesu Radosnu vijest.
  • Papa Franjo ponavlja taj poziv - svaki kršćanin treba donijeti Radosnu vijest onima oko sebe. To ne ostavlja prostor za zlovolju, zaokupljenost samim sobom ili sumnju!
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Svjetlost je postupno svitala za učenike. Poruka Uskrsa nije odmah ili čitavim srcem primljena od svih.
  • I ja sam poput učenika: ponekad siguran, a ipak često osjećam sumnje. Ponekad oklijevam navijestiti ono što mi se čini sigurno.
  • Isus me poziva na puninu vjere. On vidi i razumije moju tvrdoglavost i oklijevanje, a ipak mi vjeruje. Tiho i nježno me šalje ''svemu svijetu''.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • The light dawned gradually for the disciples: the message of Easter was not received immediately or wholeheartedly by all. Sometimes outwardly confident yet harbouring doubts, at other times hesitant to proclaim what seems certain to me, I am like the disciples. Jesus invites me to a fullness of faith. He sees and understands my stubbornness and reluctance yet trusts me. Calmly and gently he sends me to "the whole world".
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • To be disciples and share the good news is the invitation of Jesus to all of us. To do so in silence, or with words, and with our way of life. Hear him speaking these words to you and ask, ‘What can I do this day to spread God’s good news?’

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti