User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 21,34-36

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama te vas iznenada ne zatekne onaj Dan jer će kao zamka nadoći na sve žitelje po svoj zemlji. Stoga budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega."

Lk 21,34-36
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Mistik iz 14. stoljeća, Meister Eckhart, govori nam da se Riječ Božja neprestano izgovara u našoj duši. Ali gdje smo mi? Otvoreno kaže: ''Bog je s nama u dubini naše duše pod uvjetom da nas nađe te da nismo zatrpani poslom''. Tako često koristimo svojih pet osjetila da anesteziramo svoje duše, da otupimo stvarnost. Ali kada bježimo od sebe bježimo od čuda u srcu našeg bića.
  • Brinemo za toliko mnogo, ali kao što je Gospodin rekao Marti potrebna je samo jedna stvar: životvorni odnos s Bogom.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Usred briga mog svakodnevnog života ''vječne istine'' mogu izgledati nevažne ili nestvarne. Ali Isus me ovdje podsjeća da ne budem opterećen i potpuno zaokupljen neposrednim, konkretnim, ovdje i sada dijelom stvarnosti. Tišti li me nešto trenutno? Bi li mi Isus mogao i želio pomoći? "Budi pozoran u svako doba, moli!"
  • Molitva nam, naravno, pomaže rasti u spoznaji sebe i Boga. Također nas poziva na putovanje prema unutra do "mirne točke" duše. Prihvatim li uvijek ovaj poziv ili me strah koči? Ili nedostatak vjere? Neka Prostor Duha bude vaša "mirna točka" u danu. Papa u miru, Benedikt kaže da oni koji se mole drže svijet na okupu.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Što me Isus ovdje pokušava naučiti? Radi li se ovdje o tjeskobi ili brizi?
  • Koliko sam svjestan i prisutan u svom svakodnevnom životu. Hodam li u snu? Govori Isusu o svemu tome.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • U evanđelju nam je rečeno da je najbolja priprema za nepredvidivi trenutak napuštanja ovog svijeta živjeti što potpunije u nazočnosti svog, uvijek prisutnog, Boga. Pokušajmo ga potražiti, pronaći i odgovoriti mu u svakoj pojedinoj osobi, u svakom iskustvu našeg dnevnog života.
  • "O Gospode, daj da sve moje misli, namjere, postupci i odgovori mogu biti usmjereni isključivo na tvoju ljubav i službu danas i svaki dan." Amen.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Danas je zadnji dan liturgijske godine - sutra je prva nedjelja Došašća. Ponovno započinje ciklus liturgijske godine.
  • Isus nas podsjeća na prolaznost života. Potiče nas da budemo spremni - da budemo pozorni na ispunjenje naših želja za dobrom.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Posumnjam li ikada da je moj život površan? Da nisam u dodiru s najdubljim dijelom sebe? Da više "zujim" nego živim razmišljajući?
  • Molitva mi, naravno, pomaže da rastem u spoznaji samoga sebe i Boga. Molitva me poziva na putovanje unutra, do "mirne točke" duše. Prihvaćam li uvijek taj poziv ili me strah zadržava? Ili možda pomanjkanje vjere?
  • Iznenađujuće je koliko je Isusov savjet o pripravi za drugi dolazak važan za naš svakodnevni život. Na primjer: "Pazite na se da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i u životnim brigama." Ima li nešto što me sada odvlači od Boga? Možda je to nešto grješno, a možda i ne? Želim li biti slobodan od toga tereta? Bi li Isus bio voljan pomoći mi?
  • "Budni budite i u svako doba molite!"
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Čudan izraz, ali se uklapa: otupjeti u razuzdanosti i pijančevanju. Piće je narkotik, otupljuje srce i guši apetit. A što se razuzdanosti tiče može se prodavati pod vidom zabave, no sutradan bi se mogli složiti s Nietzscheom da bit razuzdanosti ne leži u radosti samoj, nego u pomanjkanju istinske radosti.
  • Radost i umjerenost idu skupa. Dobro nam je biti u koži kad nam je srce radosno. Naš mozak ne treba biti razoren alkoholom ili drugim drogama.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • To je teško gradivo za usvojiti - da je Kraljevstvo Božje blizu kad su naši životi uznemireni i nesigurni. On je prisutan u našem žalosnom otajstvu kao i u radosnom. Sv. Ivan od Križa običavao je reći: ljubav je plod vjere, tj. tame.
  • U svojoj nesigurnosti obraćamo ti se, Gospodine. Govoriš nam da uvijek budemo spremni jer će se nešto dogoditi. Pomozi nam da ostanemo budni i mudri.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • That’s a curious phrase but it fits: weighed down with dissipation and drunkenness. Drink is a narcotic; it does in fact dull the heart and blunt the appetites. As for dissipation, while it may be sold as fun and having a laugh, on the morning after most would agree with Nietzsche that the mother of dissipation is not joy but joylessness. Joy and moderation go hand in hand. When our hearts are happy, our own skins are a good place to be; we do not need to be blown out of our minds by alcohol or other drugs.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • The 14th century mystic, Eckhart, tells us that the Word of God is spoken continually in our soul. But where are we? He says bluntly: ‘God is with us in our inmost soul, provided he finds us within and not gone out on business’. We so often use our five senses to anaesthetize our souls, to blunt reality. But when we run away from ourselves, we are running away from the wonder at the heart of our being.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti