User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 11,47-54

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme reče Isus zakonoznancima: "Jao vama! Podižete spomenike prorocima, a vaši ih oci ubiše. Zato ste svjedoci i sumišljenici djela svojih otaca: oni ih ubiše, a vi spomenike podižete! Zbog toga i kaza Mudrost Božja: 'Poslat ću k njima proroke i apostole. Neke će poubijati i prognati - da se od ovog naraštaja zatraži krv svih proroka prolivena od postanka svijeta, od krvi Abelove do krvi Zaharije, koji je pogubljen između žrtvenika i svetišta.' Da, kažem vam, tražit će se od ovoga naraštaja!" 

"Jao vama, zakonoznanci! Uzeste ključ znanja: sami ne uđoste, a spriječiste one koji htjedoše ući."

Kad Isus izađe odande stadoše pismoznanci i farizeji žestoko na nj navaljivati i postavljati mu mnoga pitanja vrebajući na nj ne bi li štogod ulovili iz njegovih usta.

Lk 11,47-54
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Živimo u svijetu s mnogo spomenika ljudima koji su u svoje vrijeme bili prepoznati po izuzetnim postignućima. Neki od njih su uklonjeni posljednjih godina jer su njihove proročke uloge dovedene u pitanje s drugačijom perspektivom onoga što su radili. Gospodine, pomozi nam prepoznati ono što je doista proročko te da imamo hrabrosti isto prihvatiti jer u tebi živimo.
  • Bilo je različitih reakcija na Isusa i njegovu proročansku poruku. Za farizeje Isus je postao problem jer su brkali poruku i glasnika pa su postali neprijateljski raspoloženi prema njemu. Gospodine, pomozi nam da budemo proročki u objavljivanju tvoje istine u naše vrijeme znajući da možda nećemo dobiti povoljan odgovor. Molimo za vjeru da oponašamo Isusa u zalaganju za istinu.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus često ne izražava plamteći bijes. Čišćenje Hrama je jedan od rijetkih slučaja. Ovaj je odlomak još jedan takav primjer. Podsjeća nas Isus da je Bog mira i milosrđa ujedno i Bog pravednosti te pravde. Njegov bijes ovdje je usmjeren na licemjerje. Papa Franjo je u nedavnoj homiliji izrazio sličan bijes: ''Licemjerje je đavolski jezik: to je jezik zla koji ulazi u naše srce, a sije ga đavao... Trebamo naučiti razmišljati o onome što je u nama, vidjeti grijeh, licemjerje te zlobu koja je u našem srcu i to izgovoriti pred Bogom s poniznošću.''
  • Osvrćući se na posljednji dan, dan koji je iza tebe, jesi li djelovao suprotno onome u što vjeruješ? Ili se pretvarao da si nešto što nisi? Kako bi eventualno to mogao izbjeći u danu koji je pred tobom?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Nasilje religija aktualne su teme u svim vremenima pa tako uključuje i naše. Nije lako zanemariti problem, ni vidjeti ga samo "u drugome". No opravdati nasilje pozivajući se na Boga ili njegovu volju dovodi nas u najozbiljniji oblik bogohulstva.
  • Ponizno priznajemo da smo dio nasilne povijesti. Dok molim za oproštenje i milost dozvat ću u svijest da je i sam Isus bio žrtva nasilja vođenog vjerom.
  • Danas molim za kršćanske zajednice koje trpe progone u mnogim dijelovima svijeta. Osobito želim moliti za kršćane na Bliskom istoku, kolijevci kršćanstva, gdje postoji realna opasnost da ono nestane.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Povijest čovječanstva ima mnogo primjera proročkih ljudi koji su podnijeli smrt za istinu. Sam Isus morao je trpjeti zbog neprihvaćanja njegove poruke. Velika je sloboda biti otvoren istini i ne biti utvrđen vlastitim predrasudama.
  • Molit ću Gospodina za sigurnost u svome odnosu prema njemu. Upravo mi ona omogućuje da budem otvorena uma i srca.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus je prihvatio da su farizeji imali pravo nadahnuće, ali je bio razočaran načinom njihova života.
  • Što mogu naučiti od onih koji mi se ''suprotstavljaju''? Kakav to ''ključ znanja'' posjeduju da bih ga mudro iskoristio i obogatio svoj život?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesus recognised that the Pharisees had a true inspiration but he regretted how they arranged their lives. What can I learn from those who ‘oppose’ me? What ‘key of knowledge’ do they hold that I might use wisely to enrich my life?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • The lawyers whom Jesus faces use the law as a weapon to attack others and to save themselves. This prevents others from entering the kingdom of God. Am I trapped by laws of my own making? Do I spend my time worrying about my status before God instead of living out a life of love?

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti