User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 8,1-3

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme Isus zareda obilaziti gradom i selom propovijedajući i navješćujući evanđelje o Kraljevstvu Božjemu. Bila su s njim dvanaestorica i neke žene koje bijahu izliječene od zlih duhova i bolesti: Marija zvana Magdalena, iz koje bijaše izagnao sedam đavola; zatim Ivana, žena Herodova upravitelja Huze; Suzana i mnoge druge. One su im posluživale od svojih dobara.

Lk 8,1-3
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Gospodine, spominju se dvanaestorica apostola. Žene se često zaboravljaju, ali njihovo bi uključivanje zaprepastilo Židove. One su bile ostali članovi putujuće grupe, ne samo da su vas podržavale, već su riskirali svoj ugled izlaskom na cestu s muškarcima. Za skupinu žena, uključujući moćne poput Ivane i bivše prostitutke poput Magdalene, napustiti dom i putovati s rabinom bilo je skandalozno. Pokazale su ljubav i hrabrost velikih kršćanskih žena kroz stoljeća.
  • Prisutnost žena među Isusovim učenicima bila je kontrakulturna i vrlo neobična. Jedna je bila žena koju su mučili demoni, a druga je bila vezana za Herodovu pratnju. Isus je došao prekinuti status quo i uspostaviti novi svjetski poredak. Išao je protiv mnogih običaja kulture i vjere ako su bili u suprotnosti s njegovom ljubavi i pravednošću. Među najznačajnijima je bilo njegovo prijateljstvo sa ženama.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Bilo je potrebno mnogo ljudi da pomognu Isusu u njegovoj službi. Dvanaestorica su imala istaknutu ulogu, ali su bezbrojni drugi omogućili da se djelo dogodi. Ovdje nam se govori o mnogim ženama koje su se pridružile Isusu u njegovoj službi iako su pojedinosti rijetke. Međutim čujemo da su se oni ''za njih pobrinuli iz svojih sredstava''.
  • Važno je zapamtiti da je naša jednostavna podrška drugima često neophodna za njihov uspjeh i dobrobit. Kako možeš podržati nekoga u vlastitom životu danas, nekoga tko radi na tome da živote drugih učini boljim? Prisjetimo se riječi iz poslanice Hebrejima: ''Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele'' (Hebrejima 13,2).
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Šarolika grupa ljudi opisana u ovom odlomku ukazuje na to da Isus nije bio ''izbirljiv'' u pogledu svojih sljedbenika. Dolazi nas pozvati sve bez obzira na porijeklo ili prošlost. Polaže velike nade u sve nas. Želi da svi mi, i ti i ja, budemo sveci.
  • Sv. Terezija iz Lisieuxa bila je uzrujana kad ju je svećenik u ispovjedaonici izgrdio nakon što mu je izrazila želju da postane velika svetica implicirajući time da mnogo misli o sebi. Terezija, međutim, nije odvraćala od svoje čežnje i potiče sve nas da imamo istu žudnju kao i ona, uvjerena da je to izrazito ugodno Bogu koji želi da budemo savršeni "kao što je on savršen".
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Luka imenuje tri Isusove sljedbenice iz Galileje: Mariju iz Magdale, Ivanu i Suzanu. Prve dvije pojavljuju se u pasiji i uskrsnuću. Samo nas Luka izvještava da su Isusu i dvanaestorici služile izvan svojih mogućnosti tijekom njihova javnog djelovanja.
  • Ove žene simboliziraju tisuće ljudi koji su služili i služe Kristovoj Crkvi. Osjećam li možda i ja poticaj da se negdje, u mnogobrojnim projektima Crkve, volonterski angažiram i dam svoj doprinos?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ovaj odlomak ilustrira poziv žena koje su slijedile Isusa. Pokazuje kako su ljudi s materijalnim dobrima potpomagali Gospodinovo poslanje. Isus i kršćanska zajednica ovisili su o velikodušnosti ljudi da nastave sa svojim djelovanjem.
  • Na koji način ja podupirem poslanje Crkve - duhovno (molitvom), materijalno (novčanim prilogom), svojim konkretnim angažmanom u župi ili zajednici?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Evanđelist Luka uvijek govori u korist žena i osvjetljava njihov pozitivni odgovor Isusu. On je jedini evanđelist koji nam daje ovaj detalj žena koje putuju s Isusom.
  • Prizor daje sliku malodobne crkve. Ona je na putu i utemeljena je za ljude svakodnevice - muškarce i žene - koji se skupljaju oko Isusa. Pratiti Isusa značilo je da su se trebali odreći prijašnjeg ustaljenog načina života. Sa sobom su nosili "Radosnu vijest Kraljevstva Božjega", ne samo riječima nego kao usko povezana zajednica u kojoj su zajednički dijelili sve što su imali. Kakvog li krhkog početka za Crkvu!
  • U tim vremenima mogu doživjeti Crkvu kao krhku i neopremljenu za njezin veliki zadatak širenja Radosne vijesti. Molit ću da Bog blagoslovi moja nastojanja da donesem Radosnu vijest svima koje susrećem.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Malo znamo o Ivani i Suzani osim što su bile sretne što su mogle slijediti Isusa i biti prihvaćene od strane Luke i učenika. Razmišljat ću o svim tim tihim učenicima čiji su životi i molitva doprinijeli Crkvi, a o njima nemamo ništa zapisano.
  • Molit ću za sve koji pomažu drugima samom svojom prisutnošću - osobito žene - da mogu crpiti ohrabrenje iz znanja kako ih Isus gleda, prihvaća i voli njihovo ponizno služenje.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • To je bio zanimljiv spoj žena. Marija Magdalena koja je promijenila svoj način života: od tamna trenutka, opterećena prošlošću do trenutka kada je stajala pod Isusovim križem i svjedočila za njegovo uskrsnuće. Rame uz rame s Ivanom čiji je muž bio kontrolor financija na dvoru kralja Heroda. Žene s potpuno suprotnih krajeva društva. Ljubav prema Isusu jest ono što ih spaja.
  • Isus gradi svoju Crkvu poput drveta na kojemu se gnijezde različite vrste ptica.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Velikodušne žene koje su se brinule za Isusa često su zaboravljene poput mnogih žena koje se žrtvuju za druge. Molit ću za sve koji obogaćuju moj život samozatajnim služenjem.
  • Isus nije samo propovijedao Radosnu vijest - on je bio ta Radosna vijest. Dok primam riječ Božju molit ću da je mogu ujeloviti i naviještati.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Nazočnost žena u Isusovu društvu za ono vrijeme bilo je protiv pravila ponašanja i vrlo neobično. Iz jedne od njih Isus je istjerao zloduha, a druga je bila žena Herodova upravitelja - osobe koje bi izazvale komentare na Isusov račun kada bi se našle u njegovoj blizini. Isus bi ili ignorirao ili izazivao ili prihvaćao običaje kulture u njihovu odnosu prema evanđelju. Išao je protiv mnogih običaja kulture i vjere, a njegovo prijateljstvo sa ženama bilo je vrlo značajno.
  • Isus je putovao sa šarolikom skupinom sljedbenika - muškaraca i žena - koji su bili nadahnuti njegovim načinom života i naukom. U molitvi si predočimo skupinu koju podučava svome načinu života; možemo postati članovi te skupine: stupajući u kontakt s njime svatko od nas hoda zajedno s njegovim sljedbenicima.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti