User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Mt 10,37-42

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima: ''Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga.
Tko vas prima, mene prima; a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku; tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.''

Mt 10,37-42
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Isusovo evanđelje ne govori samo o načinu života utemeljenom na ljubavi i milosrđu, nego iznad svega o Isusovoj osobi. Danas tvrdi da ima posebno mjesto u našem životu, daleko važnije nego naši najmiliji i najdraži. Biti učenikom nije marginalni vid moga života, već središnji dio. Molit ću za milost da budem istinski Isusov učenik koji je sposoban nositi svoj križ i slijediti njega.
  • U isto vrijeme Isus nas uvjerava da i najmanje djelo milosrđa učinjeno prema potrebnima neće ostati nezapaženo. Razmišljat ću o takvim brojnim djelima u mome životu.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesus would probably have taught the fifth commandment - Honour thy father and thy mother - in the synagogue. But sometimes when God tries to come into my heart it is cluttered with people and things that I love dearly. I will talk to Jesus about this.
  • A cup of cold water’ - a simple example of kindness. Can I learn anything from this?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • The Gospel of Jesus is not only about a way of life founded on love and mercy, but above all about the person of Jesus himself. Today he claims a special place in our lives, more important than our dearest ones. Being a disciple is not a marginal aspect of my life, it is central. I ask for the grace to be a real disciple of Jesus, capable of taking up my cross and following him.
  • At the same time, Jesus assures us that even the smallest gesture of mercy to those in need will not go unnoticed. Let me reflect on the many such gestures that fill my life.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • We are rarely asked for a cup of water. But the rewards promised by Jesus extend beyond individual almsgiving to those who work for others in a thousand hidden ways, for instance maintaining a city water system, or caring for public hygiene, as civil servants, plumbers, engineers, scientists, street-cleaners or parents of families. We live in a more complex society, but the same care and generosity are found in all walks of life, wherever people devote themselves to the service of others.
  • Thank you, Lord, for the opportunities I have to serve others.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti