User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Lk 12,8-12

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: "Tko se god prizna mojim pred ljudima i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim."

"I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti."

"Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći."

Lk 12,8-12
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Američki episkopski monah, br. Robert l’Esperance, komentirao je 'neoprostivi grijeh' ovim riječima: ''Ono što smatram da Isus govori jest da je moguće da se više puta, poput kakve navike, odvratimo od Božjeg milosrđa. Isus kaže da je moguće da ljudsko biće postane toliko potpuno nesvjesno Božje dobrote i milosrđa da ta osoba može postati nesvjesna grijeha. Kad je ta svijest mrtva, pokajanje, sam čin obraćanja Bogu, postaje nemoguć. U osnovi možemo postati mrtvi za Božju moć spašavanja."
  • Gospodine, daj mi, molim te, oči koje vide, uši koje čuju i srce koje razumije.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ponekad nevoljko priznajem Isusa pred drugima: bojim se ili se sramim ili ne znam što bih rekao. Molit ću Isusa za milost da pred drugima hrabro budem njegovim svjedokom te da vjerujem u obećanje kako će me Duh Sveti poučavati što govoriti.
  • Danas se spominjemo snažne žene koja se nije bojala muškog dominantnog okruženja. Terezija Avilska je utjecala na reformu Crkve kao i na njenu radikalnu duhovnu obnovu.
  • Molit ću za veće uvažavanje mjesta i uloge žene u Crkvi.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus ovdje govori o različitim načinima kako na naše živote utječe odnos prema njemu. U molitvi mu pristupamo sa srcem kao prijatelju i Gospodinu, a ta nas molitva podržava da budemo jaki dok živimo kršćanske vrijednosti u današnjem svijetu.
  • U osobito teškim trenutcima Duh Sveti nam pomaže u skladu s našim potrebama.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesus speaks here of the different ways that a relationship with him affects our lives. In prayer, we approach him in our own hearts as our friend and Lord, and this prayer supports us to be strong as we live our Christian values in today’s world. In moments of special difficulty, the Holy Spirit helps us according to our need at the time.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Fear alienates and disables people. It can be employed as an instrument of manipulation and it can lead to disintegration. Jesus is saying that the follower of Christ has nothing to fear. Disciples will be enabled by the Holy Spirit to speak out in the right way.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti