User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Mt 4,18-22

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme prolazeći uz Galilejsko more ugleda Isus dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!" Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.

Mt 4,18-22
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Današnji odlomak Svetoga pisma donosi nam priču o tome kako je Gospodinov poziv promijenio živote prvih učenika koji su ostavili sve i pošli za njim.
  • Možeš li se prisjetiti događaja kada si ti promijenio smjer svoga života? Kada si se, na pr., zaljubio, dao se voditi od profesora ili prijatelja, bio povrijeđen ili pretrpio gubitak, kada ti se dogodilo nešto malo ili veliko? Takvi pozivi nam dolaze tijekom života i mogu uvelike utjecati na nas. Naš život, s druge strane, oblikuje način kako reagiramo na njih. Mi smo proizvod naših odluka.
  • Važno je spoznati kako imamo prijatelja u Gospodinu koji nas želi voditi. Za svakoga od nas dar je slijediti Gospodina u vlastitom pozivu.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ovaj prizor nudi nam paradigmu načina kako Isus poziva svakog od nas. Zapazi kako je inicijativa u potpunosti njegova. U Mk 3,13 čitamo: "Pozove sam koje htjede". Isus želi da ga ti i ja slijedimo ne samo kao suputnici nego suučesnici u njegovom poslanju. "Učinit ću vas ribarima ljudi."
  • Kršćanska duhovnost nije samo 'Isus i ja' nego 'Isus, ja i oni kojima me šalje.' Svatko je od nas ribar, svjedok, prorok, evangelizator, iscjelitelj, navjestitelj Radosne vijesti.
  • Kako se Andrija osjećao kad je čuo njegov poziv? Pomiješanih emocija? Ili, pak, radostan što je izabran (svi želimo biti traženi, zar ne?)? Ili je možda malo oklijevao ostaviti iza sebe sredstva za život?
  • Koja je cijena za mene "biti učenikom" Isusovim? Trebam li što napustiti?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • This scene offers us a paradigm of the way Jesus calls each of us. Note that the initiative is entirely his. As we read in Mark 3:13: "He called to him those whom he wanted". Jesus wants you and me to follow him, not just as companions but as sharers in his mission. "I will make you fish for people". Christian spirituality is not simply about 'Jesus and me', but about 'Jesus, me, and those to whom he sends me'. Each of us is a fisher: a witness, a prophet, an evangeliser, a healer, a communicator of the good news.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • In the middle of any ordinary day Jesus walks by, sees me, singles me out from the crowd, speaks to me and invites my discipleship. This pattern is repeated every day in Sacred Space!

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti