User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Mt 4,18-22

Riječ Gospodnja

U ono vrijeme prolazeći uz Galilejsko more ugleda Isus dva brata, Šimuna zvanog Petar i brata mu Andriju, gdje bacaju mrežu u more; bijahu ribari. I kaže im: "Hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi!" Oni brzo ostave mreže i pođu za njim. Pošavši odande, ugleda druga dva brata, Jakova Zebedejeva i brata mu Ivana: u lađi su sa Zebedejem, ocem svojim, krpali mreže. Pozva i njih. Oni brzo ostave lađu i oca te pođu za njim.

Mt 4,18-22
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Usred svakog običnog dana Isus prolazi, vidi me, izdvaja me iz mnoštva, govori mi i poziva me na učeništvo. Kako ću odgovoriti?
  • Što me privlači k Isusu? Što mi pomaže velikodušno mu odgovoriti? Jesam li njegov bliski sljedbenik ili ga samo povremeno držim na oku? Jesam li otvorenog srca i uma kako bih čuo njegov poziv?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Poziv učenika ukorijenjen je u Isusovu pozivu, a taj je poziv da zauvijek promijeni njihove živote. Učenici ne samo da slušaju Božju riječ, nego i djeluju po njoj. Tako prvi učenici ostavljaju sve i slijede Isusa. Isus će nastaviti poučavati učenike novom načinu života jer oni ne mogu biti otvoreni Božjem djelu ako im njegova Riječ ne otvori uši.
  • Isus prepoznaje naše vještine. On ih uzima i preusmjerava na viši cilj kako bismo mogli služiti drugima kroz njih. Vidim da imam svoje poslanje koje mi je dao Isus. Također sam dio Prostora Duha – zajednica je to dobrih ljudi koji nastoje živjeti Radosnu vijest gdje god bili, kao i učenici. Molim: ''Isuse, pokaži mi što trebam ostaviti da bih bio dobar učenik. Ne dopusti da zaostanem daleko za tobom i izgubim te iz vida. Drži me blizu. Hvala ti za ovo vrijeme molitve i što si me pozvao da s podijelim obrok s tobom u euharistiji.''
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Jesam li ikada u životu doživio ''poziv''? Ponovno proživljavajući to iskustvo mogu zatražiti jačanje svoje vjere - molim da Isus nastavi biti sa mnom u odgovaranju na Njegov poziv.
  • Ovog došašća molim Isusa da pripremi moje srce te mogu dočekati njegov ''dolazak'' u svoj život i ovoga Božića. Primijeti kako je malo ljudi prepoznalo novorođeno dijete. Daj nam oči, Isuse, koje vide i srca koja te pozdravljaju.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • U Matejevom evanđelju nalazimo izvješće o pozivu prva četiri učenika. "Dođite, slijedite me i učinit ću vas ribarima ljudi", kaže Isus. Oni sve bace i krenu za njim. Iza sebe ostavljaju svu svoju sigurnost i sredstva za život pa čak i obitelj. Slijede Isusa u potpunom povjerenju, nesvjesni kamo idu ili što će im se dogoditi. Slijediti Isusa oslobađajuće je iskustvo.
  • Ipak, priča je više simbolična nego stvarna, jer znamo da će se kasnije vratiti svojim brodovima, svom ribolovu i svojoj obitelji. Ono što je najvažnije nisu samo vanjska djela, već unutarnji stav. Možemo li slijediti Isusa u svim uobičajenim susretima i obavezama današnjice? U jednostavnim radnjama brige za druge, napornim radom na svojim radnim mjestima?
  • Vjerujem li da me Isus vodi?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Današnji odlomak Svetoga pisma donosi nam priču o tome kako je Gospodinov poziv promijenio živote prvih učenika koji su ostavili sve i pošli za njim.
  • Možeš li se prisjetiti događaja kada si ti promijenio smjer svoga života? Kada si se, na pr., zaljubio, dao se voditi od profesora ili prijatelja, bio povrijeđen ili pretrpio gubitak, kada ti se dogodilo nešto malo ili veliko? Takvi pozivi nam dolaze tijekom života i mogu uvelike utjecati na nas. Naš život, s druge strane, oblikuje način kako reagiramo na njih. Mi smo proizvod naših odluka.
  • Važno je spoznati kako imamo prijatelja u Gospodinu koji nas želi voditi. Za svakoga od nas dar je slijediti Gospodina u vlastitom pozivu.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Ovaj prizor nudi nam paradigmu načina kako Isus poziva svakog od nas. Zapazi kako je inicijativa u potpunosti njegova. U Mk 3,13 čitamo: "Pozove sam koje htjede". Isus želi da ga ti i ja slijedimo ne samo kao suputnici nego suučesnici u njegovom poslanju. "Učinit ću vas ribarima ljudi."
  • Kršćanska duhovnost nije samo 'Isus i ja' nego 'Isus, ja i oni kojima me šalje.' Svatko je od nas ribar, svjedok, prorok, evangelizator, iscjelitelj, navjestitelj Radosne vijesti.
  • Kako se Andrija osjećao kad je čuo njegov poziv? Pomiješanih emocija? Ili, pak, radostan što je izabran (svi želimo biti traženi, zar ne?)? Ili je možda malo oklijevao ostaviti iza sebe sredstva za život?
  • Koja je cijena za mene "biti učenikom" Isusovim? Trebam li što napustiti?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • This scene offers us a paradigm of the way Jesus calls each of us. Note that the initiative is entirely his. As we read in Mark 3:13: "He called to him those whom he wanted". Jesus wants you and me to follow him, not just as companions but as sharers in his mission. "I will make you fish for people". Christian spirituality is not simply about 'Jesus and me', but about 'Jesus, me, and those to whom he sends me'. Each of us is a fisher: a witness, a prophet, an evangeliser, a healer, a communicator of the good news.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • In the middle of any ordinary day Jesus walks by, sees me, singles me out from the crowd, speaks to me and invites my discipleship. This pattern is repeated every day in Sacred Space!
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti