User Settings

  • Pozadina
  • Brzina nestajanja teksta
  • Glazba
  • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Dobrodošao/la! Pozivamo te da si stvoriš 'Prostor Duha' u svome danu, dok moliš ovdje i sada pred ovom stranicom uz pomoć biblijskog teksta posebno izabranog za svaki dan.

Započni molitvu »

Razmišljanje i molitva za ovaj tjedan

Formacija za duhovnu zrelost

Formiranje je poput gledanja atlasa ili karte svijeta s djetetom. Objasnite djetetu da je ovo livada, to je šuma, ovdje teče rijeka, a u svemu tome nalazi se i grad. Ako uistinu želite pomoći djetetu kažete da sve to znate jer svijetlo zelena boja označava livadu, tamnozelena šumu, svijetloplava vodu, a siva ili smeđa grad. Ako naučite dijete da razumije legendu karte dajete mu uvid pa dijete više ne ovisi o vama jer sada može i sam čitati kartu. Isto vrijedi i za duhovno usmjeravanje. Važno je da podijelite legendu... Poučite ljude put do njihove duše, kako pronaći orijentaciju u njihovim dušama na takav način da budu svjesni puta kojim zajedno idete.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti