User Settings

  • Pozadina
  • Brzina nestajanja teksta
  • Glazba
  • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Dobrodošao/la! Pozivamo te da si stvoriš 'Prostor Duha' u svome danu, dok moliš ovdje i sada pred ovom stranicom uz pomoć biblijskog teksta posebno izabranog za svaki dan.

Započni molitvu »

Razmišljanje i molitva za ovaj tjedan

Kontemplacija

Ovaj svijet u kojem živimo može odvratiti pažnju. Sve se slomi ili rastrga, važni koncepti usitnjeni su na male komadiće. Molitva, a osobito kontemplacija, omogućuju da uđeš u Božje srce znajući da ovaj svijet kuca kao jedan, da u svijetu postoji sklad. Mi smo više od slomljenih i pojedinačnih dijelova. Da bismo bili u miru trebamo vidjeti cjelinu, steći sliku cjeline, steći osjećaj cjeline, a molitva i kontemplacija pomažu da to postignemo.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti