User Settings

 • Pozadina
 • Brzina nestajanja teksta
 • Glazba
 • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Mt 2,1-12

Riječ Gospodnja

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: "Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti."

Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: "U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj - Izraela!" Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: "Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim."

Oni saslušavši kralja pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni, zatim, u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.

Mt 2,1-12
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Active
  Default
  • Događaj opisan u današnjem evanđelju govori o ljudima koji su pozvani slijediti zvijezdu kako bi našli puninu života koju samo Isus može dati. "Došao sam da život imaju, u punini da ga imaju" (Iv 10,10).
  • Možda nisi dovoljno razmišljao o naravi zvijezde koju slijediš. Bilo bi vrijedno upitati se što želiš za svoju djecu, obitelj i prijatelje. Kad to učiniš upitaj Isusa je li to ono isto što on želi za tebe. Je li on ta zvijezda koju trebaš slijediti?
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Isus je Mesija, Spasitelj, kojeg su ljudi u Izraelu dugo iščekivali. Mudraci s Istoka predstavljaju sve ljude na kugli zemaljskoj. Isus se ovdje objavljuje ne samo kao "maleni kralj židovski", nego kao Gospodar cijele zemlje. Mudraci su prignuli koljena kako bi mu se poklonili i prinijeli kraljevske poklone.
  • Ovo je potpuno objavljenje otajstva: sam Gospodin je došao među nas da uzme udjela u budućnosti ljudskoga roda.
  • U Svetom pismu čitamo: "Gle, činim sve novo." Dopustit ću da sve ovo upijem na novi način.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • Sviđa mi se običaj ispisivanja kredom kratice imena G M B (Gašpar, Melkior, Baltazar) na nadvratnike svake sobe na svetkovinu Bogojavljenja - Tri kralja. To su imena koja tradicija dodjeljuje Mudracima koji predstavljaju sve narode svijeta.
  • Istina je da sve više i više naroda dolazi na naše obale, u moju kuću. Otkrivaju li te tamo, Gospodine? Ako se u mojoj kući mogu naći ljubav i pravednost onda će posjetitelji, poput Mudraca, biti ispunjeni radošću i iskazati ti štovanje.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • There is a Bavarian custom of chalking G M B (Gaspar, Melchior, Balthasar) on the wall of each room of the house on Epiphany morning. These are the names that tradition assigns to the Magi, representing all the nations of the world. More and more it is true that the nations of the world move to our shores, and come into my home. Do they discover you there, Lord? If justice and love are to be found in my home, then visitors, like the Magi, will be overwhelmed with joy, and pay you homage.
 • Nekoliko misli o današnjem odlomku iz Svetog pisma:

  Inactive
  Default
  • The treasures carried by the men from the east did not make them proud; they remained humble, with hearts and hands open. Help me, Lord, to hold lightly the gifts I carry and to share them generously for your glory.

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti