User Settings

  • Pozadina
  • Brzina nestajanja teksta
  • Glazba
  • Veličina teksta
Izaberi pozadinsku temu.
Izaberi brzinu promjene teksta svakodnevne molitve.
Izaberi glazbu koja će ti svirati za vrijeme svakodnevne molitve.
Izaberi veličinu teksta svoje svakodnevne molitve.

Današnja molitva sa Svetim Ocem

kolovoza 2017
Dnevno prikazanje: 

Oče sve dobrote (svega dobroga), zahvaljujem ti za ovaj dan koji počinje i za tvoju milu prisutnost koja je za mene izvor radosti, radosti koju nitko ne može dati. Prikazujem ti ovaj dan u zajedništvu s nakanama Papine svjetske molitvene mreže.

 

 

Molitvene nakane za ovaj mjesec:
Opća: 

Za umjetnike našeg vremena, da djelima svoga uma svima pomognu otkrivati ljepotu stvorenja.

 

Biskupijska: 

Da hrvatski narod i svi građani budu zahvalni za dar slobode svoje domovine, da cijene svaku žrtvu iz koje izrasta dobro, i ne napuštaju Hrvatsku.

Umjetnici

"U svakom dobu Crkva je pozivala umjetnost da izrazi ljepotu njene vjere i da navijesti poruku evanđelja o veličanstvenom Božjem stvaranju, dostojanstvu ljudske osobe stvorene na njegovu sliku i priliku, i snazi Kristove muke i uskrsnuća da donese spasenje i ponovno rođenje svijetu ranjenom tragedijom grijeha i smrti", rekao je papa Franjo 19. studenoga 2013.

Većina nas može reći da nas se dojmilo neko veliko umjetničko djelo - kip, slika, glazbena izvedba. Dozivamo u svijest da dobra umjetnost uzdiže srce i dušu prema misteriju života, ljepoti stvaranja i lijepim umjetničkim djelima stvaranja muškarca i žene. Možemo dodati da dobro umjetničko djelo može osvijetliti nepravdu u svijetu i stvarnost života onih koji žive na "marginama društva".

Neka naša molitva za ovaj mjesec bude traženje takvih stvorenja i zahvalnost, ne zaboravljajući također modernu glazbu i umjetnost koji također mogu uzdići naša srca da budu zahvalna za ljepotu svijeta, i da budu kao podsjetnik nesavršenosti. Što je papa Franjo napisao za Vatikanski muzej može se odnositi i na većinu umjetničkih djela: "Daje svjedočanstvo duhovnim stremljenjima čovječanstva, dubokim tajnama kršćanske vjere, i potragom za vrhunskom ljepotom koja ima svoj izvor i ispunjenje u Bogu."

 

Više u Prostoru Duha

Molitva

Reflecting

Susret

stranicu uređuju isusovci i suradnici laici s ciljem promocije ignacijevske duhovnosti